Գորիս համայնքի 2022թ. տարեկան բյուջե

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
2,255,348,177
Նախատեսված կապիտալ ծախսերի համար
1,060,632,777
ԾԱԽՍՎԵԼ Է
1,645,014,744
ՄՆԱՑԵԼ Է
610,333,433
2.26 մլրդ
73%
27%
Ըստ առավելագույն ծախսի
  • Ըստ առավելագույն ծախսի
  • Ըստ նվազագույն ծախսի
  • Ըստ առաջին ծախսի
  • Ըստ վերջին ծախսի
  • Ըստ առավելագույն մնացորդի
  • Ըստ նվազագույն մնացորդի
Պաշտպանություն

Պաշտպանություն

0

Ֆինանսավորվում է ոչ համայնքային բյուջեից

Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն

Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն

0

Ֆինանսավորվում է ոչ համայնքային բյուջեից

Առողջապահություն

Առողջապահություն

0

Ֆինանսավորվում է ոչ համայնքային բյուջեից

Ֆոնդերի օտարումից գոյացած եկամուտներ համայնքի բյուջե
34,409,730