Գորիս համայնքի 2021թ. տարեկան բյուջե

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1,982,707,681
Նախատեսված կապիտալ ծախսերի համար
769,997,381
ԾԱԽՍՎԵԼ Է
1,217,181,373
ՄՆԱՑԵԼ Է
765,526,308
1.98 մլրդ
61%
39%
Ըստ առավելագույն ծախսի
  • Ըստ առավելագույն ծախսի
  • Ըստ նվազագույն ծախսի
  • Ըստ առաջին ծախսի
  • Ըստ վերջին ծախսի
  • Ըստ առավելագույն մնացորդի
  • Ըստ նվազագույն մնացորդի
Պաշտպանություն

Պաշտպանություն

0

Ֆինանսավորվում է ոչ համայնքային բյուջեից

Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն

Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն

0

Ֆինանսավորվում է ոչ համայնքային բյուջեից

Առողջապահություն

Առողջապահություն

0

Ֆինանսավորվում է ոչ համայնքային բյուջեից

Ֆոնդերի օտարումից գոյացած եկամուտներ համայնքի բյուջե
70,029,123