Վերադառնալ

Բնակարանային շինարարություն եվ կոմունալ ծառայություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
291,769,800
Նախատեսված կապիտալ ծախսերի համար
167,000,000
ԾԱԽՍՎԵԼ Է
206,612,047
ՄՆԱՑԵԼ Է
85,157,753
291.77 մլն
71%
29%