Վերադառնալ

Սոցիալական պաշտպանություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
26,152,500
ԾԱԽՍՎԵԼ Է
24,334,182
ՄՆԱՑԵԼ Է
1,818,318
26.15 մլն
93%
7%
Ըստ առավելագույն ծախսի
  • Ըստ առավելագույն ծախսի
  • Ըստ նվազագույն ծախսի
  • Ըստ առաջին ծախսի
  • Ըստ վերջին ծախսի
  • Ըստ առավելագույն մնացորդի
  • Ըստ նվազագույն մնացորդի