Վերադառնալ

Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
75,211,000
ԾԱԽՍՎԵԼ Է
7,959,700
ՄՆԱՑԵԼ Է
67,251,300
75.21 մլն
11%
89%
Ըստ առավելագույն ծախսի
  • Ըստ առավելագույն ծախսի
  • Ըստ նվազագույն ծախսի
  • Ըստ առաջին ծախսի
  • Ըստ վերջին ծախսի
  • Ըստ առավելագույն մնացորդի
  • Ըստ նվազագույն մնացորդի