Վերադառնալ

Կապալառուներ

2022

Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին

Աշխատանքների անվանում Կատարող Պայմանագրի արժեքը Վճարված գումարը Պայմանագրի մնացորդը
Թիվ 3 նուհի հիմնանորոգում <<Գորիս>> ԷՑՇ ԲԲԸ ՀՀ ՍՄԳՀ ԲՄԱՇՁԲ 03/2022 19.08.2022 900282159038 219,000,000 0 219,000,000
Քարահունջ բնակավայրի կոյուղու ցանցի և ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցմում <<Հարսնաձոր>> ՍՊԸ ՀՀ ՍՄԳՀ ԲՄԱՇՁԲ 04/2022 18.08.2022 900282324087 193,474,200 0 193,474,200
Գորիս համայնքի ավանգարդ 5րդ թաղամասի մոտեցման ճանապարհների հիմնանորոգում <<Արհովշին>> ՍՊԸ ՀՀ ՍՄԳՀ ԲՆԱՇՁԲ 01/2022 12.08.2022 900282340026 194,682,000 0 194,682,000
ՀՀ և ԱՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների կամ զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված զինծառայողների պանթեոնի կառուցման աշխատանքներ <<Հարսնաձոր>> ՍՊԸ ՀՀ ՍՄԳՀ ԳՀԱՇՁԲ 02/2022 23,495,100 0 23,495,100